ព្រីភ្លឺងឆ្លាតវៃ/Universal Smart Plug

ព្រីភ្លឺងឆ្លាតវៃ/Universal Smart Plug

ព្រីភ្លឺងឆ្លាតវៃ/Universal Smart Plug

Regular price $12.00 Sale price $9.00 Save 25%
/
 • Carbon neutral
 • Secure payments
 • Low stock - 1 item left
 • Inventory on the way
Shipping calculated at checkout.
ព្រីភ្លឺងឆ្លាតវៃ/Universal ​Smart Plug
 • កែប្រែឧបករណ៏គ្រប់ប្រភេទអោយទៅជាឧបករណ៏ឆ្លាតវៃ
 • ប្រើសំរាប់កំណត់ម៉ោងបិតបើត និង បញ្ជាឧបករណ៏​ បិតបើកតាមទូរសព្ទ័
 • រុនដោតជា Universal អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយឧបករណ៏គ្រប់ប្រភេទ
 • ត្រូវតាមស្តងដារភ្លើងស្រុកខ្មែរ 220v មានសុវត្តិភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់
 • ប្រើប្រាស់ Smart Life app, Tuya app
 • អាចបញ្ជាពីចំងាយបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងសុវត្តិភាព
 • អាចបញ្ជាជាសំលេងតាមរយះ google, Alexa, siri
NINE Smart Wi-Fi Socket Plug It can turn any appliances on/off from anywhere, anytime with your smartphone. You can schedule the Smart Socket to automatically switch on/off when away or preset with timer or set a scene for controlling many devices with a single button.

Technical Specs:

• Power Input: AC 100-220V (10A)
• Plug Type: AU / US
• Operating Temperature: -10℃-55℃
• Working Humidity: 10%-90%RH(Non-condensing)
• Wireless Standard: WIFI 802.11b/g/n (2.4Ghz)
• Voice Control: Alexa, Google Home, Amazon Echo, IFTTT
• Net Weight: 60g
• Dimension: 42x69x60mm(AU) / 50x53mm(US)
Recently viewed