វ៉ែនតានារី Irregular Round Sunglasses Women Brand Gray Pink

វ៉ែនតានារី Irregular Round Sunglasses Women Brand Gray Pink

វ៉ែនតានារី Irregular Round Sunglasses Women Brand Gray Pink

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $8.00
/
 • អព្យាក្រឹតកាបោន
 • សុវត្ថិភាទូទាត់
 • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
 • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
 • Brand Name: SHOPAHOLIC
 • Origin: Mainland China
 • Gender: WOMEN
 • Lenses Material: Acrylic
 • Style: Rimless
 • Department Name: Adult
 • Frame Material: Alloy
 • Certification: CE
 • Lenses Optical Attribute: MIRROR,Anti-reflective,UV400
 • Eyewear Type: Sunglasses
 • Lens Height: 58mm
 • Item Type: Eyewear
 • Lens Width: 60mm
ទើបបានមើល