ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

Color
通常価格 $53.00 セールスプライス $45.00 Save 15%
/
  • カーボンニュートラル
  • 安全な支払い
  • 低株 - 7 アイテム左
  • 途上にある在庫
送料はチェックアウト時に計算されます。
  • Rated Voltage 220-240V
  • Rated Power 600W
  • Capacity 1.5L
  • Certifications GS/CE/CB
最近見た